Satınalma Yönetimi Sistemi

Genel Özellikler


  • Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin satın alma taleplerinin satın alma birimi tarafından işleme alınması sağlanır.
  • Satın alma birimi tarafından doğrudan alım, açık ihale türleriyle mal veya hizmet alımı gerçekleştirmesi sağlanır.
  • i-deal Satın Alma Yönetim Sistemi, MKYS, ve İYBS ile entegre olarak çalışmaktadır.
  • Stok ve ambar birimi tarafından yapılan birden fazla satın alma talebi tek bir ihtiyaç listesinde birleştirilebilir.
  • İhtiyaç listesi, yaklaşık maliyet firma birim fiyat girişleri, istekli birim fiyat girişleri excel formatında sisteme aktarılarak kullanılabilir.
  • Satın alma Yönetim Sistemine yetkili erişim sağlayan kullanıcılar, oluşturdukları doğrudan alım veya ihaleler için diğer kullanıcılara yetki kısıtlaması yapabilirler.
  • Yaklaşık maliyetin gizlenmesi istendiği durumlarda ekranlarda ve raporlarda yaklaşık maliyet bilgisi gözükmeyecektir.
  • Raporlardaki açıklama alanları gerektiği ölçüde ekran üzerinden değiştirilebilir. Bu değişiklik ilgili ekrandan alınan raporlara anında yansır.
  • Raporlar görüntülendikten sonra “Word’e Aktar”,  “Excel’e Aktar” seçenekleri ile raporun seçilen formatta indirilebilmesi sağlanır.
  • İsteklilerden gelen birim fiyat teklifleri sonucunda mukayese cetvelinizi oluşturabilir, malzemelerin alınıp alınmayacağı, kazanan ve avantajlı firmaların düşük fiyat veya elle seçim işlemlerini yapabilirsiniz.