İhtiyaç Yönetimi Sistemi

Genel Özellikler


İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun  Uygunluk Değerlendirme Kriterlerine uyumlu olarak hazırlanmış ve Uygunluk Değerlendirme Sonuç Cetveli uyarınca Uygunluk Belgesi almıştır.

 

 • Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin satın alma taleplerinin belirlenmesi sağlanır.
 • Sağlık Tesisi ve Birlikte bulunan stok mevcudu, stok fazlası ve daha önce yapılan ihaleden gelecek miktarlar görüntülenerek, ihtiyaç tespitinin doğru bir şekilde belirlenmesi sağlanır.
 • i-deal İhtiyaç Yönetim Bilgi Yönetim Sistemi, MKYS, KMBYS ve İTS ile entegre olarak çalışmaktadır.
 • Geçmiş yıllara ait aylık tüketimler görüntülenebilir.
 • Barkod, ilaç adı veya jenerik ada göre arama yapılabilir.
 • Talep edilen ihtiyaç listeleri için alım önceliği belirlenebilir.
 • İhale aşamaları izlenebilir.
 • Depolarda bulunan son kullanma tarihi yaklaşan veya miadlı ürünler için kullanıcılara uyarılar verilebilir.
 • Son kullanma tarihi yaklaşan, geçen ürünlerin listesi alınabilir.
 • Maliyet hesaplarının yapılabilmesi amacıyla her giriş için, girilen ürünlerin birim fiyatları, o ürünler tüketilinceye kadar saklanır.
 •  Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçları birlik tarafından birleştirilerek tek bir alım altında birleştirilebilir.
 •  İhale sonucuna istinaden malzemeler sistem üzerinden firmalara sipariş geçilebilir.
 •  Stok seviyelerine (minimum/maksimum/kritik) uymayan malzemelerin listesi alınabilir.