Klinik Mühendislik Bilgi Yönetimi Sistemi

Genel Özellikler


İnsan sağlığı, üzerinde en fazla durulan ve hem bireysel hem de toplumsal refah seviyesini yükseltmek için iyileştirilmeye çalışılan konulardan biridir. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık 20.000 farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda 7 kat artmıştır. Teknolojinin bu kadar ilerlemesi ve çeşitlenmesi, ileri teknolojiye sahip cihazların teşhis ve tedavi amacıyla yoğun olarak kullanılması tıbbi cihazların bir ekip ve yetkin bir Bilgi Yönetim Sistemi tarafından takibinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

 

i-deal Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun  Uygunluk Değerlendirme Kriterlerine uyumlu olarak hazırlanmış ve Uygunluk Değerlendirme Sonuç Cetveli uyarınca Uygunluk Belgesi almıştır.

 • Sağlık tesisinde bulunan tüm tıbbi cihazların etiketlenmesi sağlayarak, cihazların bölümlere dağılımı, cihaz hareketleri ve toplam cihaz sayısı tespiti ile genel bir envanterin çıkarılması ve raporlanması sağlanır.
 • Hastane bünyesinde bulunan tüm cihazların durumları ve yerleri gerçek zamanlı olarak takip edebilir.
 • Demirbaş/cihaza ait zimmet bilgileri takip edilebilir.
 • Demirbaş/cihaz kartlarında eksik tanımlamaları önlemek için uyarı özelliği

 • Yazılımı kullanacak olan personeller yetkilerine göre ekran görme, işlem yapma ve  işlemlere müdahale edebilir.
 • Demirbaş/cihaz bakım onarım, kalibrasyon zimmet gibi süreçler kolayca takip edilebilir.
 • Satın alma ve Depo Yönetim Sistemi ile opsiyonel olarak entegre edilebileceği gibi bağımsız şekilde de çalışabilir.
 • Tüm biomedikal cihazların periyodik ve anlık bakım  ve kalibrasyon takvimleri işlenebilir. Ayrıca biomedikal cihazlar için arıza, istek ve eğitim talepleri oluşturulabilir.
 • Biomedikal Cihazların Listeleri, Bakım ve Kalibrasyon periyodlarının detayları vb. detay bilgilerinin istatistiksel olarak raporlanmaları yapılabilir

 • Biomedikal cihazlara ait arıza istek ve eğitim taleplerinin yapılma durumları, talep öncelikler ve talep türlerine göre gruplandırılarak istatistiklerinin yazılı ve grafiksel olarak alınması sağlanabilir.
 • Web tabanlıdır.
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile entegrasyon zorunluluğu olmadan çalışabilir.
 • MKYS ile entegre olarak çalışır.
 • Sağlık tesislerinin özelinde kullanılabileceği gibi, Kamu Hastaneler Birliği genelinde tüm sağlık tesislerinde merkezi olarak kullanılabilir.

        Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi ile,         

-       gereksiz yere yapılan cihaz/malzeme satın almaları ve kiralamaları azalmakta,

-       çalışan personellerin yeterliliği ve iş akış hızı artmakta,

-       aranan cihaz/malzeme daha hızlı bir şekilde bulunmakta,

-       cihazların efektif kullanım oranı artmakta,

-       envanter takibi otomatik yapılmakta,

-       cihaz/malzeme kayıpları ve eksilmeleri azalmakta,

-       cihaz koruyucu tamir bakım ve onarımları için daha hızlı ve zamanında takip sistemi oluşmaktadır.

-       Zamanında yapılan koruyucu cihaz tamir bakım ve onarımları ile hasta güvenliği ve genel bakım hizmetleri artmaktadır