Diş Hastaneleri Hasta Yönetim Sistemi

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Modülleri


• Poliklinik

• Depo / Ambar / Ayniyat

• Personel Sicil

• Bordro ve Performans Değerleme

• Röntgen

• Döner Sermaye Muhasebe / Faturalama

• Tahakkuk

• Satınalma

• Evrak Kayıt

• Cihaz Takip

• Adli Rapor