Diş Hastaneleri Hasta Yönetim Sistemi

Yönetimsel İşlemler


• Faturalandırma kolaylığı

• Mükerrer faturalandırmanın engellenmesi

• Sarf / Demirbaş malzemelerin takibi

• Personel Sicil / Bordro ve Performans Değerlemesi

• Muhasebe Kayıtlarının Takibi

• Cihaz Periyodik Bakımlarının Takibi

• Evrak Kayıt İşlemleri

• Satınalma İşlemleri

• Tahakkuk İşlemleri

• Adli Rapor Düzenleme